نوشته‌ها

معرفی قویترین سنسور فلزیاب

اسکنر تصویری

اسکنر تصویری اسکنر تصویری به دستگاهی گفته می شود که علاوه بر قابلیت شناسایی فلز، قابلیت اسکن و ارایه تصویر فلز مورد نظر را دارد و فقط شکل حدودی و تخمینی فلز را نمایان می کند. اسکنر های تصویری داده ها را جمع آوری و سپس با جزئیات به کاربر …