فلزیاب دستی CW-20 ساخت امریکا

فلزیاب دستی CW-20 ساخت امریکا

فلزیاب دستی CW-20 ساخت امریکا یکی از کاربرد های معمول فلزیاب ها، کاربرد های امنیتی است. فلزیاب دستی CW-20 ساخت امریکا جهت تفتیش بدنی در ورودی اماکن حساس و نظامی، ورودی استادیوم ها و ورزشگاهها، اماکن مذهبی و تجمعات مهم به کار میروند. در این گونه م…

فلزیاب Fisher F70 ساخت امریکا

فلزیاب Fisher F70 ساخت امریکا کمپانی فیشر در سال ۱۹۳۱ توسط Dr. Gerhard R. Fisher در شهر Palo Alto ایالت California امریکا پایه گذاری شد. دستگاههای تولیدی این شرکت همواره جزء بهترین ها و نوآورانه ترین های این عرصه هستند. این شرکت با تولید فلزی…